EMIR
 
 
O firmie

Przedsiębiorstwo wielobranżowe "EMIR" rozpoczęło swą działalność w 1989 roku. W ciągu 27 lat działalności zdobyło sobie ugruntowana pozycje na rynku i doświadczenie, znajdujące m.in. swoje odbicie w profesjonalizmie i fachowości naszych pracowników, którzy dbając o ciągle doskonalenie swoich kwalifikacji i efektywności działania wystawiają firmie dobra opinie. Dzięki temu możemy zagwarantować Państwu terminowe i rzetelne wykonanie podjętych przez nas zobowiązań. Sprostamy nawet najwyższym wymaganiom naszych kontrahentów poprzez możliwie najefektywniejsze wykorzystanie sprzętu technicznego oraz doświadczenia naszych pracowników.

Na życzenie i w uzgodnieniu stosujemy instytucję przejmowania pracowników usługodawcy do świadczenia usług ochronnych na jego rzecz. Prowadzimy działalność na podstawie aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych L-0392/00 oraz na podstawie wpisu do rejestru Handlowego pod Nr KRS: 0000031399, który uprawnia nas do świadczenia usług w zakresie:

-ochrony mienia i osób

-konwojowania wartości pieniężnych i inne

-monitoring systemów alarmowych, z użyciem grup interwencyjnych

-projektowania i instalowania systemów sygnalizacji włamania i napadu

-sprzątania i utrzymania czystości w obiektach

Status Zakładu Pracy Chronionej został nam przyznany decyzją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie pod nr D/02926. Fakt ten sprawia, że jesteśmy niezwykle interesującym kontrahentem, miedzy innymi z tytułu ulg finansowych, jakie firmy z nami współpracujące mogą uzyskać w obowiązkowych opłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych.

Ofertę nasza kierujemy przede wszystkim do odbiorców, u których konieczne jest świadczenie usług na najwyższym poziomie i profesjonalizmie mając nadzieję, że podejmą Państwo właściwą decyzję i współpraca z nami okaże się trafnym wyborem.